ЖАРТАЙ

Жаран тооны зүйл бүхий; нас жартай (нас жар хүрсэн).