ЖАРТАЙХ

1. Нүдний зовхи татагдсан мэт аньсага нарийн, жартгар болох, жартгай болон үзэгдэх: жартайсан нүдтэй дэлгэрэнгүй...


2. Нүдээ ирмэн дохих гээд чадахгүй байх;
3. Үүд, цонх ихээхэн нээгдэх.

жартайсан нүдтэй жартгар байрын нүдтэй
нүд нь жартайх нүд нь жартгар болох