ЖАЙВАЛЗАХ

Жайвгар юмны байн байн хөдлөх, яйжганах: ам нь жайвалзах (ам нь эв хавгүй хөдлөх, яйжганах).