ЖАЙВАР :

жайвар хийх (эрүүгээ жайвгануулан зажлах, хэвэх).