ЖАДАРХУУ

Жадтай төстэй, хурц үзүүртэй, хатгах маягийн байдалтай зүйл: жадархуу хусуур (жад маягийн хэлбэртэй дэлгэрэнгүй...