ЖАДГАРДАХ

Дээл хувцас нарийдаж жадайх, багадах, тачирдах.