ЖАДЛАХ

1. Жадаар чичих, хатгах: гуя жадлах (гуя руу сүлбэх, ирт мэс шаах) - Их догшин авир зан гаргаж дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., нуруу жадлах (нуруу руу хурц үзүүртэй зүйлээр хатгах) - “Чи ингэж ятгах буюу” гэж тэр өвгөний зоо нурууг жадлан хөөв. Монголын нууц товчоо;


2. [шилжсэн] Бусдын идэвх санаачилгыг хааж боогдуулах, эсэргүүцэх.

гуя жадлах гуя руу сүлбэх, ирт мэс шаах
нуруу жадлах нуруу руу хурц үзүүртэй зүйлээр хатгах