ЖАЖИГ I
/ ургамал /

Каучукийн төрлийн шүрэрхүү, шүүслэг ургамал.

Ижил үг:

ЖАЖИГ II