ЖАЖИГНАХ

Шувуу зэрэг амьтны хавшин дуугарах дуу: шувуу жажигнан дуугарах (шувуу хавшин дуугарах.)