ЖАЖИГ II

Гэншүү модны давирхайг боловсруулж авсан будаг.

Ижил үг:

ЖАЖИГ I