ЖАДЛУУЛАХ

1. Жадаар хатгуулах, чичүүлэх;


2. Жадлагдах: дайсанд жадлуулах (дайсны жаданд шархтах) - Бөхмөрөний голын Аюурзанын Шагдар шөнийн гардан тулалдаанд баруун дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг;

3. [шилжсэн] Эсэргүүцэлтэй тулгарах.