ЖАДХАА

1. Нүдний гал, цог жавхаа: жадхаа муутай харц (жавхаа муутай нүд, нүдний гал мөхсөн нь);


2. Дотоод тамир, жалхаа царай, үзэмж жавхаа: жадхаа муутай (чалх муутай, тамир муутай), жадхаа сайтай (тэнхээ тамир, дэлгэрэнгүй...
жадхаа муутай харц жавхаа муутай нүд, нүдний гал мөхсөн нь
жадхаа муутай чалх муутай, тамир муутай
жадхаа сайтай тэнхээ тамир, царай зүс сайтай