ЖАДЛАГЧ

Жадаар сүлбэгч, хатгагч - Бас нэг жадлагч сал дээр жадаа тулан гарч ирэв. Б.Ринчен. Заан залуудай.