ЖАДГАР II

Гэдгэр, гэдэргэн байдал: жадгар нуруу (ганагар нуруу), жадгар толгойтой (гэдгэр, дэлгэрэнгүй...

жадгар нуруу ганагар нуруу
жадгар толгойтой гэдгэр, гээдэн толгойтой
Ижил үг:

ЖАДГАР I