ЖАДАТ II
/ амьтан /
Урт хошуу бүхий хар өнгийн шувуу, жадат хар.
Ижил үг:

ЖАДАТ I