алгебрын илэрхийлэл

алгебрын бодлогын арга /нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах, зэрэг дэвшүүлэх, язгуур гаргах зэрэг/-аар өгөгдсөн тоон ба үл дэлгэрэнгүй...