ДАЛБАГАР

Уг нь нарийн, үзүүр амсар тал нь өргөн хавтгай; эв хавгүй хавтгай том: далбагар амсартай аяга (амсар дэлгэрэнгүй...

далбагар амсартай аяга амсар нь гадагш ихээхэн дэрвийсэн аяга
далбагар даавуу хааш хаашаа том даавуу
далбагар малгай хэлбэргүй том малгай
далбагар мөөг том хавтгай мөөг
далбагар навч өргөн том навч
далбагар нударга хэтэрхий том нударга
далбагар хормой нэвсгэр том хормой
далбагар дэлбэгэр хавтгай дэрвэгэр
далбагар байцай хятад байцай