ДАЛБАЙХ

Далбагар болох, далбагар байх: мод далбайх (а. Мод том томоор салбайх; б. Модны мөчир, навч дэлгэрэнгүй...

мод далбайх а. Мод том томоор салбайх б. Модны мөчир, навч ихдэх
навч далбайх навч далбагар болох
цаас далбайх цаасны хэмжээ том байх