ДАЛБАЛЗУУЛАХ

Далбагар юмыг байн байн хөдөлгөх: ханцуйгаа далбалзуулах (ханцуйгаа сул савчин хөдөлгөх) - Гавж дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.