ДАЛБАЛЗАХ

1. Далбагар юмны олонтоо хөдлөх: даавуу далбалзах (том даавуу далбага далбага хийх) майхан дэлгэрэнгүй... (том майхны дэрвэн хөдлөх), эсгий далбалзах (эсгий салбалзах) - Хар үүлний дундаас нэг хэсэг цагаан үүл далбалзан гарч шууд дорогш буув. Бух хар нохой хийгээд бух хар шувууны үлгэр;


2. Адуу мал далбаганасан байдалтай явах - Далбалзсан бортой, далаан цохим залаатай. Монгол ардын уртын дуу дэлгэрэнгүй...

даавуу далбалзах том даавуу далбага далбага хийх
майхан далбалзах том майхны дэрвэн хөдлөх
эсгий далбалзах эсгий салбалзах