далбагар амсартай аяга
амсар нь гадагш ихээхэн дэрвийсэн аяга