ДАЛБАЙЛГАХ

Далбагар болгох; далбагар байлгах - Буулгасан том нударгыг далбайлган бүрдүүлсэн нь шинэ цагийн хээнцэр байдлыг дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр.