ДАЛБАЙ

Далбагар, далбайсан их хэмжээтэй - Далан хүн даадаггүй, Далбай сайхан үүдийг нь сөхөж, хааны мэндийг мэдэв дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль.