ДАЛБАГАРДАХ

Хэтэрхий далбагар болох, далбагарын учир тохиромжгүйдэх.