ДАЛБАГАНУУР

Далбаганасан байдалтай: далбагануур амьтан (ийш тийш далбаганаж салбаганасан байдалтай хүн), дэлгэрэнгүй...

далбагануур амьтан ийш тийш далбаганаж салбаганасан байдалтай хүн
далбагануур зантай юм бүхэнд оролцож, дагаж салбаганах зантай