дайн дууссаны хойно цэрэг хэрэггүй, гол гарсны хойно гүүр хэрэггүй
/ зүйр цэцэн үг /
хэрэглэж өнгөрсний дараа тусыг умартах