АЙШГҮЙ

Аймшиггүй, айх шинжгүй, зоригтой - Айшгүй зүрхтэй, аваршгүй сэтгэлтэй хүн дээ. дэлгэрэнгүй...