АКАДЕМИЧ

Академийн жинхэнэ гишүүн; шинжлэх ухааны салбарт дорвитой бүтээл туурвиж, нээлт хийж, шинжлэх ухааны аль нэгэн дэлгэрэнгүй...