АКРОБАТ

Циркийн үсрэлтийн үзүүлбэр - Бас торон дээрх акробат, агаарын тэнцвэр, үсрэлтийн тоглолт ч үзүүлдэг, улс төрийн дэлгэрэнгүй... Б.Равдан. Чандманийн түлхүүр.