АКТ II
Дүрслэх урлагт хүнийг нүцгэнээр дүрслэх нь.
Ижил үг:

АКТ I