АКАДЕМИК

Мэргэжлийн, эрдмийн: академик театр (эрдмийн театр) - Анх театр нээснээс аваад академик театр дэлгэрэнгүй... Х.Зандраабайдий. Заяа дутсан бурхад.