АКАДЕМИ

1. Эрдэм шинжилгээний төв байгууллага: академийн гишүүд (эрдэм шинжилгээний дээд байгууллагад дэлгэрэнгүй...


2. Зарим их, дээд сургууль: анагаах ухааны академи (хүн эмнэлгийн эрдэм шинжилгээний төв байгууллага), цэргийн дэлгэрэнгүй... (цэргийн дээд сургууль);

3. Олон нийтийн зарим байгууллага: монголын кино урлагийн академи (монголын кино урлагийн хөгжлийг тодорхойлж, дэлгэрэнгүй...
академийн гишүүд эрдэм шинжилгээний дээд байгууллагад сонгогдсон жинхэнэ гишүүд
анагаах ухааны академи хүн эмнэлгийн эрдэм шинжилгээний төв байгууллага
цэргийн академи цэргийн дээд сургууль
монголын кино урлагийн академи

монголын кино урлагийн хөгжлийг тодорхойлж, дэлхийн түвшинд ойртуулах, кино нэгтгэл, студиудын үйл ажиллагааг дэмжих, кино урлагаар дамжуулан олон нийтийн соёл боловсрол, гоо зүйн үнэлэмжид нөлөөлөн иргэдийг хүмүүнлэг, энэрэнгүй, бүтээлч үйл хэрэгт уриалах зорилго бүхий олон нийтийн байгууллага