ДАВШИХ

1. Урагшлах, ахих, урагш давших: ахиж давших (өмнөхөөсөө урагш гарах, илүү ахих), урагшаа дэлгэрэнгүй... (улам улмаар ахиж, довтолсхийн явах) - Хөгжил маань урагшаа давшиж байна. “Үнэн” сонин., давшин ижилсэх [хэл шинжлэл] (авианы ижилслийн нэгэн зүйл), давших саа (тархины эд, эс тэмбүүний нянгаар өвчлөн саажих нэг зүйл өвчин), давших хөдөлгөөн (биеийн аливаа хоёр цэгийг холбосон шулуун өөртэйгөө зэргэдээр хөдлөх хөдөлгөөн), давших хэнгэрэг [хөгжим] (уртаашаа зургаан тохой, зургаан ямх, нүүр нь хэгдэсээр дөрвөн тохой, дунд бүслүүрээрээ арван хоёр тохой бүдүүн, тусгай суурин дээр тавигддаг, нүүр нь үүлт луу зурж чимэглэн модыг улаанаар ширддэг, монгол хөөмийн аймагт багтах нэг төрлийн хөгжмийн зэмсэг);


2. Дайсан этгээд рүү дайрах, довтлох - Пунцагийн удирдсан хоёр салаа хадан хошууны өмнүүр давшин, дайсныг бүслэн устгахаар төлөвлөн дэлгэрэнгүй... Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү., давших буурах [хоршоо] (цэргийн дайралт эрчимжих, сулрах) - Давших буурахыг өчүүхэн ч хэрэгсэхгүй. В.Инжаннаши. Хөх судар.

ахиж давших өмнөхөөсөө урагш гарах, илүү ахих
урагшаа давших улам улмаар ахиж, довтолсхийн явах
давшин ижилсэх авианы ижилслийн нэгэн зүйл
давших саа тархины эд, эс тэмбүүний нянгаар өвчлөн саажих нэг зүйл өвчин
давших хөдөлгөөн биеийн аливаа хоёр цэгийг холбосон шулуун өөртэйгөө зэргэдээр хөдлөх хөдөлгөөн
давших хэнгэрэг уртаашаа зургаан тохой, зургаан ямх, нүүр нь хэгдэсээр дөрвөн тохой, дунд бүслүүрээрээ арван хоёр тохой бүдүүн, тусгай суурин дээр тавигддаг, нүүр нь үүлт луу зурж чимэглэн модыг улаанаар ширддэг, монгол хөөмийн аймагт багтах нэг төрлийн хөгжмийн зэмсэг
давших буурах цэргийн дайралт эрчимжих, сулрах