ДАВШУУРАХ

Юмны хойноос хэтэрхий хөөцөлдөх, эрэл хүсэл ахдах: давшууран давшууран давцаг дээр [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...