ДАВШУУРЛАХ

1. Ажил үйлд бусдыг шавдуулах, түрхрэн орох - Хатан аваад хурайлж, давшуурлаж, дөрвөн түмэн ойрадыг довтлов. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ханахаа мэдэхгүй зан гаргах.