ДАВШРАХ :

давшрах саа (сэтгэцийн өвчин; бэлгийн тэмбүүгээр өвдсөнөөс арван арван таван жилийн дараагаар дэлгэрэнгүй...