ДАВХАРЛУУЛАХ

1. Давхар болгуулах;


2. Нэгэн шугамд зэрэгцүүлэх - Би буугаа хэдийнээ онилоод хоёр бүдүүн гахайг давхарлуулан шагайж Дугарсүрэнг эхлэхийг нь хүлээлээ. дэлгэрэнгүй... 2. Давхарлагдах.