ДАВХАРТАЙ

1. Давхарласан юм, зүйл бүхий;


2. Давхарлагтай - Ноёны энэ сүм хоёр давхартай, дээд давхарт нь ноёд хатад сууж, доод давхарт нь бараа бологчид байдаг билээ. дэлгэрэнгүй...