ДАВХИЛ

Давхилт, давхиа, давхилга - Тэгээд давхил дундаа хажуу тийш налсхийн эргэж харав. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.