ДАВХИЛДААН

Давхилдах үйлийн нэр: морьдын давхилдаан (морьдын давхих үйл) - Агт морьдын давхилдаанд хөөрч дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.