ДАВХАЦ
/ хуучирсан /

1. Хувцас болон биед ус чийг, хир тоос, шороо халдах, элэгдэх урагдахаас хамгаалан гадуур давхарлан өмсөх хувцас: дэлгэрэнгүй...


2. Анги давхарга; давхац давхарлага [хоршоо] (ангит нийгмийн нэгж) - Хөрөнгөтний байгуулал тус тусынхаа давхац давхарлагын дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Марк Твений минь махыг нь идэж дээ.

торгон давхац гоёлд өмсөх торгоор хийсэн давхац
давхац өмсөх хувцасны гадуур давхац углах
бүрээс давхац гэрийн гадуур давхарга
цув давхац бороо, шороонд өмсөх давхар хувцас
дах давхац өвлийн хүйтэнд өмсөх үслэг арьсан дах
давхац давхарлага ангит нийгмийн нэгж