ДАВХАЦЛАГА

1. Давхацлах үйлийн нэр;


2. Давхарлан өмсөх зүйл.