ДАВХИА I

1. Адуу малын нэгэн зүйл явдал, өмнөд хоёр хөл зэрэг зэргээр харайлах дээд зэргийн хурдан явдал: морины дэлгэрэнгүй... (морины дөрвөн хөл зэрэг самарч, хамаг хүчээрээ харайлан явах) - Хүн олноороо ороо борлогийн давхиа, уургач морины харайлт, залуу хүүгийн эрэмгийг сэтгэл дундаа бахдавч завчлан ярих чөлөөгүй. З.Баттулга. Уяхан замбуутив;


2. Хурднаар довтлон явах хөдөлгөөн: машины давхиа (машины хурдлан явах), мотоциклын давхиа (мотоциклын хурдлан дэлгэрэнгүй...
морины давхиа морины дөрвөн хөл зэрэг самарч, хамаг хүчээрээ харайлан явах
машины давхиа машины хурдлан явах
мотоциклын давхиа мотоциклын хурдлан явах
Ижил үг:

ДАВХИА II