ДАВХАРГА I

1. Олон үелсэн бүтэцтэй эд: газрын давхарга (дэлхийн хамгийн гадна талын хатуу бүрхүүл), дэлгэрэнгүй... (хөрсний өр бүтэцтэй үе), давхарга зүй (тунамал, магмын чулуулгийн үе давхаргуудын эрэмбэ дараалал, хариуцсан байршилт, тэдгээрийн харьцангуй болон үнэмлэхүй насны судалгаа эрхэлсэн геологийн салбар ухаан), хурдас чулуулгийн давхарга зүй (хурдас чулуулгийн байршлын дэс дараалал, насны ангиллыг тогтоох ухаан);


2. Давхарлан буй юмны нэг - Өндөр тэнгэр үүлэн давхаргатай, өвсөн дэлхий цасан давхаргатай, өргөн далай мөсөн давхаргатай. дэлгэрэнгүй...
3. Давхарлах эд юм, давхарласан юм, хучлага, бүрээс: гэрийн давхарга (давхарлан барих бүрээс, дээвэр, туурга) - Цаг явж, цас дэлгэрэнгүй... Д. Цоодол. “Хужир нуга”-ын тухай яриа тасрахгүй., дэвсгэрийн давхарга (дэвсэх юмны давхац, зузаалга үе), хаалганы давхарга (хаалганы хэмжээгээр бүрхэх өвлийн дулаалга) - Хөлдүү газар барьсан давхарга муутай гэрт өвлийг барах хэцүү мэт санагдавч Ганбаатар, Балжирт юм хэлсэнгүй. С.Лочин нар. Галтай залуу нас., бүрээс давхарга [хоршоо] (гэр дулаалж зузаалах нөмрөг) - Гэрээ хөнгөлж, аль дөмөг бүрээс давхаргаа хуучиж нимгэлэв. Б.Бааст. Алтайн цэцэг;

4. Монгол гутлын улны ширмэл эсгий хэсэг: давхарга оёх (монгол гутлын эсгий ул ширэх), давхарга хийх (давхарга оёх, дэлгэрэнгүй...
5. Байшингийн гадна дотно давхар гаргаж барьсан тагт;
6. Тунамал чулуулгийн тогтцын нэгэн хэлбэр: нийлмэл давхарга (хэд хэдэн үетэй давхарга).

хөрсний үе давхарга хөрсний өр бүтэцтэй үе
давхарга зүй тунамал, магмын чулуулгийн үе давхаргуудын эрэмбэ дараалал, хариуцсан байршилт, тэдгээрийн харьцангуй болон үнэмлэхүй насны судалгаа эрхэлсэн геологийн салбар ухаан
хурдас чулуулгийн давхарга зүй хурдас чулуулгийн байршлын дэс дараалал, насны ангиллыг тогтоох ухаан
гэрийн давхарга давхарлан барих бүрээс, дээвэр, туурга
дэвсгэрийн давхарга дэвсэх юмны давхац, зузаалга үе
хаалганы давхарга хаалганы хэмжээгээр бүрхэх өвлийн дулаалга
бүрээс давхарга гэр дулаалж зузаалах нөмрөг
давхарга оёх монгол гутлын эсгий ул ширэх
давхарга хийх давхарга оёх, ширэх
давхаргын ирмэгийг хайрах давхаргын захыг улайсгасан төмрөөр хайрч биежүүлэх
нийлмэл давхарга хэд хэдэн үетэй давхарга
газрын давхарга

 дэлхийн хамгийн гадна талын хатуу бүрхүүл

Ижил үг:

ДАВХАРГА II