ДАВХАРГАТАН

Нийгмийн ямар нэгэн давхаргад харьяалагдах хүмүүсийн бүлэг: доорд давхаргатан (ядуусын бүлэг), дэлгэрэнгүй...

доорд давхаргатан ядуусын бүлэг
дээд давхаргатан хаад, ноёд, язгууртнууд, хөрөнгөтөн, баячууд