ДАВХАРЛАГ II

Давхар маягтай, харахад давхар юм шиг: давхарлаг гэр (давхар юм шиг тагталж барьсан гэр).

Ижил үг:

ДАВХАРЛАГ I