ДАВХАРГАТ

Давхарга бүхий: давхаргат үүл (доогуурхан жигд тогтдог нэгэн зүйл үүл; манантай нэлээд ойр боловч дэлгэрэнгүй...

давхаргат үүл доогуурхан жигд тогтдог нэгэн зүйл үүл манантай нэлээд ойр боловч газар дээр буудаггүй үет үүл
давхаргат гэр давхарга барьсан өвлийн гэр
давхаргат шил наамал шил