ДАВХАРГАЖИЛ

Тунамал чулуулаг, галт уулын чулуулгийн өнгө, бүрэлдэхүүн ба бүтэц нь хувираад бүрдсэн газрын давхарга хэлбэрийн дэлгэрэнгүй...