ДАВСРАХ

1. Давсны амттай болох;


2. Хаврын цас мөс хайлж байгаад дахин хөлдөж давс мэт болох; цуурч эвдрэх: мөс давсрах (мөс наранд хайлж, давс мэт талстлаг болж дэлгэрэнгүй...