ДАВСТ

Давс бүхий, давс агуулсан: давст нуур (их эрдэсжилтэй, амсахад мэдэгдэхүйц давс бүхий устай, гадагш дэлгэрэнгүй...

давст нуур их эрдэсжилтэй, амсахад мэдэгдэхүйц давс бүхий устай, гадагш урсгалгүй нуур, давс олзворлодог шорвог уст нуур
давст уул байгалийн давсны тунамал орд бүхий уул
давст худаг давс олборлодог цооног нүх